De tiende privacytrend van 2014: stilte rond de Privacyverordening

Het privacyrecht is inmiddels een serieus specialisme met jaarlijks tientallen beschikkingen, vonnissen en richtsnoeren. Een overzicht daarvan is nuttig, maar kan je daarin ook bredere ontwikkelingen ontdekken? In deze blogserie worden tien privacytrends van 2014 besproken. Dit is de tiende trend: het bleef stil rond de privacyverordening

Deze serie van privacytrends is eerder gepubliceerd in Mediaforum 2015/2, p. 50-54. Zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier de vorige trends.

Eén trend viel meer op door zijn afwezigheid: de herziening van de Europese gegevensbeschermingregels. Nadat het Europees Parlement op 12 maart 2014 de concept-Privacyverordening in eerste lezing had aangenomen, ligt het concept nu al bijna een jaar bij de Raad van Ministers.

Insiders maken zich zorgen over de onderhandelingen bij de raad: zo wordt er onderhandeld aan de hand van het beginsel dat over niets een akkoord is bereikt, tot over de hele verordening een akkoord is bereikt. Dat biedt veel ruimte voor verwatering van de regels. Duitsland scheen zich te verzetten omdat zij verwacht dat de verordening onder haar nationale beschermingsniveau zou duiken, maar gelekte documenten geven een gemengd beeld.

En de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag tussen Amerika en Europa gaan door – met waarschijnlijk ook bepalingen over gegevensbescherming – zodat de ruimte voor strenge regels in de nieuwe verordening mogelijk nog verder wordt ingeperkt.

Het is daarom niet slecht dat de Nederlandse regering ondertussen een aantal voorstellen in de pijplijn heeft die het beschermingsniveau in Nederland enigszins zou verbeteren. Ten eerste komt er een meldplicht datalekken aan. Ten tweede krijgt het CBP – die dan de Autoriteit persoonsgegevens zou gaan heten – de bevoegdheid om een bestuurlijke boete van maximaal EUR 810.000 op te leggen. Dit voorstel is in februari 2015 door de Tweede Kamer aangenomen, en wordt nu door de Eerste Kamer besproken.

Morgen: de conclusie van deze tien privacytrends van 2014.