De zevende privacytrend van 2014: procederen over privacy krijgt vorm

Het privacyrecht is inmiddels een serieus specialisme met jaarlijks tientallen beschikkingen, vonnissen en richtsnoeren. Een overzicht daarvan is nuttig, maar kan je daarin ook bredere ontwikkelingen ontdekken? In deze blogserie worden tien privacytrends van 2014 besproken. Dit is de zevende trend: procederen over privacy in Nederland krijgt vorm.

Deze serie van privacytrends is eerder gepubliceerd in Mediaforum 2015/2, p. 50-54. Zie hier, hier, hier, hier, hier en hier de vorige trends.

In mijn vorige blog besprak ik hoe de Nederlandse regering zich weinig gelegen laat liggen aan privacy. Het is dan ook goed om te zien dat er meer wordt geprocedeerd over privacy, juist tegen de Staat. Ik besprak al het kort geding tegen de Wet bewaarplicht telecomgegegevens: die was succesvol.

Dat wil niet zeggen dat al die procedures tegen de Staat ook een goed einde krijgen. Zo was de Belastingdienst tegen SMSParking een procedure gestart over de weigering om de gegevens van al haar klanten in bulk af te staan omwille van de opsporing van frauderende leaserijders. In eerste instantie kreeg SMSParking nog gelijk: de voorzieningenrechter vond in 2013 zo’n brede vordering in strijd met artikel 8 EVRM. In hoger beroep overweegt het Hof Den Bosch in 2014 echter dat vorderingen in de context van de belastingheffing al snel voldoen aan de proportionaliteitstoets, en concludeert het dat ook in dit geval de vordering evenredig is.

Ook de procedure over het uitwisselen van communicatiedata door de Nederlandse geheime diensten met de NSA, ook wel bekend als “Burgers tegen Plasterk”, is voorlopig niet goed geëindigd. In een uitgebreid gemotiveerd vonnis komt de Rechtbank Den Haag tot de opmerkelijke conclusie dat de uitwisseling van gegevens in bulk minder inbreukmakend zou zijn dan de uitwisseling van gericht verzamelde gegevens. Dat is onwenselijk, omdat het verwerken van méér data juist inbreukmakender is dan het verwerken van mínder data. Ik hoop dan ook dat dit vonnis in hoger beroep wordt vernietigd.

In de volgende blog: hoe het safe harbour-regime verder onder vuur komt te liggen.