Advocatenkantoor Root Legal ondersteunt bedrijven, organisaties en burgers bij complexe juridische uitdagingen rond privacy en security. Niet alleen in de rechtszaal, maar ook in de politiek en de media.

Security

Beveiligingseisen worden strenger. Toezichthouders roeren zich. Inbreuken kunnen leiden tot aansprakelijkheid.

Root Legal adviseert u over de juridische eisen rond informatiebeveiliging, en denkt mee over de inzet van privacy-vriendelijke technologie.

Zo heeft Root Legal een key-escrow systeem voor hashing in de zorg ontworpen; geadviseerd over het security-beleid van multinationals en kleinere bedrijven; en talloze datalekken in goede  banen geleid.

Privacy

Privacyregels zijn complex. Het afbreukrisico voor een organisatie is groot. Maar privacybescherming kan ook positief onderscheiden.

Root Legal helpt u bij complexe privacyvraagstukken rond onderwerpen als big data, apps en clouddiensten.

Zo heeft Root Legal geadviseerd over privacy-waarborgen bij social media monitoring;  onderhandeld met Microsoft over diensten in de cloud; en de privacy-vriendelijke inrichting van een groot nieuws-platform ontworpen.

Surveillance

Overheidscontrole neemt toe. Dat kost organisaties geld en vertrouwen en maakt inbreuk op de privacy van gebruikers.

Root Legal helpt u bij vorderingen van instanties zoals opsporings- en geheime diensten. Ze ondersteunt cliënten ook in beleidstrajecten.

Zo heeft Root Legal cliënten ondersteund bij de inbeslagname van een Tor-server; de vordering van persoonsgegevens bij hosting providers; en de grondrechtelijke beoordeling van surveillance bevoegdheden van overheden.

Compliance

Hoe volwassener de organisatie, hoe belangrijker compliance wordt: de interne processen en het privacybeleid moeten op orde zijn.

Root Legal helpt u met uw compliance, via DPIAs, audits en strategisch advies.

Trainingen

Privacy is een specialistisch gebied dat snel verandert. Het is belangrijk dat uw kennis up-to-date blijft.

Root Legal verzorgt praktische trainingen voor organisaties en advocatenkantoren die met privacy te maken krijgen.

Rechtszaken

Privacyinbreuken kunnen flinke schade veroorzaken. Soms is die schade alleen te verhalen in de rechtszaal.

Root Legal vertegenwoordigt cliënten in procedures over inbreuken op de privacy. Van onrechtmatige publicaties tot schadeclaims.

Datalekken

Datalekken en inbreuken zijn aan de orde van de dag. Praktische bijstand van een advocaat is dan cruciaal.

Root Legal helpt u voorbereid te zijn en begeleidt u als een inbreuk wordt ontdekt. Met een focus op online en kritieke infrastructuur.

Privacydesign

Privacy- en securityeisen kunnen het best zo vroeg mogelijk in een product worden verwerkt. Dat scheelt tijd en kosten.

Root Legal helpt software zo goed mogelijk te ontwerpen en zo de risico’s na lancering te beperken.

Pro bono

Root Legal maakt zich zorgen over de toenemende inperking van burgerlijke vrijheden.

Zaken met een publiek belang behandelt het kantoor daarom pro bono. Waar nodig helpt het financiering aan te trekken.