Security

Beveiligingseisen worden strenger. Toezichthouders roeren zich. Inbreuken kunnen leiden tot aansprakelijkheid.

Root Legal adviseert u over de juridische eisen rond informatiebeveiliging. Samen met security-experts als dat nodig is.